اشعار مورد علاقه کودکان

۱- کودکان از اشعاری لذت می برند که آن را بفهمند.

۲- در انتخاب شعر برای کودکان باید توجه داشت که اشعاری که درونمایه ای فضل فروشانه و تعلیم مدار و متفرعنانه دارند مورد علاقه کودکان نیستند. اشعاری که باید و نبایدها و اگر و مگرهای بسیاری دارند و لذت را هم می خواهند به طور مشروط به کودکان بدهند، از اشعار مورد علاقه کودکان نیستند.

۳- عدم توجه کتابهای درسی به شعرهای لذت بخش خاص کودکان سبب شده که کودکان نسبت به شعر نوعی واکنش منفی داشته باشند و شعر را کِسل کننده، بی معنا و درباره چیزهایی بدانند که مربوط به آنها نیست.

۴- کودکان از اشعار طنزآمیز درباره تجربه های آشنا لذت می برند.

۵- در نوشتن و یا انتخاب شعر برای کودکان باید توجه داشت که صرف رعایت ضوابط ادبی در شعر دلیل استقبال کودکان از آن نمی شود.

۶- هرچه سن کودکان بالا می رود و تجربه های خواندن آنها پیش می رود بیشتر به شعرهای جدید ابراز تمایل می کنند تا شعرهای قدیمی.

۷- کودکان در سنین پایین بیشتر از مهملات و قافیه بازی و اشعار روایی لذت می برند و در سنین بالاتر متوجه اشعار تغزلی می شوند.

۸- با صدای بلند خواندن شعر برای کودکان علاوه بر انتقال مهارت خواندن به آنها، شعر را برای آنها لذت بخش و هیجان انگیز می کند.

۹- اشعاری که از ساختار زبانی بازی گونه برخوردارند مورد توجه کودکان قرار می گیرند از اشعار مورد علاقه کودکان نیستند.

۱۰- تشویق کودکان به سرودن شعر در علاقمند کردن آنها به شعر بسیار موثر است.

.
منابع :
.http://mahdekoodakan.com

اشعار مورد علاقه کودکان
error: Alert: Content selection is disabled!!