آتشفشان خانگی ، آزمایش علمی هیجان انگیز

◉ یک بطری پلاستیکی را در سینک ظرفشویی قرار داده و با استفاده از قیف، یک فنجان جوش شیرین و کمی اکلیل در آن بریزید.

◉ در یک ظرف دیگر مقداری رنگ خوراکی، یک فنجان سرکه و چند قطره مایع ظرفشویی را مخلوط کنید.

◉ از کودک خود بخواهید با احتیاط و رعایت فاصله محلول سرکه را به جوش شیرین داخل بطری اضافه کند.

◉ در این آزمایش هیجان انگیز مواد آتشفشان از بطری فوران می کند.

◉ البته برای اینکه کودک واقعا حس یک کوه آتشفشان را درک کند، می توانید بطری را در زیر تپه ای از خاک پنهان کنید.

.
منابع :
.https://kidmam.ir

آتشفشان خانگی ، آزمایش علمی هیجان انگیز