ابر در بطری

این آزمایش باید توسط خود شما انجام شود و نتیجه آن را کودک ببیند.

◉ برای این آزمایش علمی جالب به یک بطری که دهانه گشادی داشته باشد، یک قابلمه کوچک آب جوش و دستگیره یا انبر نیاز است.

◉ باتوجه به وجود آب جوش، حتما نکات ایمنی را  برای خود و دلبندتان رعایت کنید.

◉ بطری را به کمک انبر یا دستگیره بالای قابلمه آب جوش نگه دارید.

◉ بخار آب به صورت ابر شروع به وارد شدن به داخل شیشه میکند و به مرور در اطراف دیوارها جمع می شود.

◉ بگذارید کودک شما ابر واقعی را ببیند و ببیند که چگونه به زودی این ابر از بین می رود.

.
منابع :
.https://kidmam.ir

ابر در بطری