بادکنک صدادار

یک بادکنک را باد کرده و آن را کنار گوش کودک خود قرار دهید. به آرامی به آن ضربه بزنید.

◉ نکته علمی: وقتی بادکنک باد می شود ، مولکول های هوا در داخل آن به یکدیگر نزدیک می شوند و شدت امواج صوتی افزایش می یابد.

.
منابع :
.https://kidmam.ir

بادکنک صدادار