جادوی انعکاس و شکست نور

برای اینکه بتوانید کودک را با پدیده شکست نور آشنا کنید، بهتر است این کار را از طریق یک آزمایش عملی انجام دهید.

مواد لازم:

  • یک لیوان آب
  • کاغذ یا یک قطعه دستمال کاغذی
  • خودکار

برای شروع نقش دو فلش هم جهت یا تصویر صورت یک انسان یا هر چیز دیگری که دوست دارید را روی کاغذ رسم کنید. سپس، لیوان را مقابل یکی از آن‌ها قرار دهید و از طریق لیوان به آن تصویر نگاه کنید. چه چیزی می‌بینید؟ اگر تصویر فلش باشد، جهت یکی از فلش‌ها در لیوان متفاوت از جهت فلش دیگر دیده می‌شود. اگر تصویر صورت یک فرد باشد، جهت نگاه کردن آن آدم از طریق لیوان تغییر می‌کند. این پدیده به‌دلیل شکست نور اتفاق می‌افتد.

هنگامی که نور از اجسام شفاف عبور می‌کند، به‌اصطلاح می‌شکند. هنگامی که لیوان را پر از آب می‌کنید، مانند یک عدسی عمل می‌کند و تصویر را وارونه نشان می‌دهد. تصویر وارونه بسته به اینکه شی مورد نظر در چه فاصله‌ای از لیوان قرار می‌گیرد، ممکن است بزرگتر، کوچکتر یا همان اندازه دیده شود. البته، علاوه بر این موارد قطر لیوان نیز پارامتر مهمی در این تفاوت‌ها است.

.
منابع :
.https://www.karpuzzle.com

جادوی انعکاس و شکست نور