آهنگ نشانه های خدا

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ نشانه های خدا»

سرود کودکانه به یاد ماندنی نشانه های خدا «گنجشک ناز و کوچک / پرواز از که آموخت؟ / آن بلبل خوش آواز / آواز از که آموخت؟ / آن ابر را که آورد؟ / باران را که آورد؟ / کی ماه را صدا زد؟ / وقتی که رفت خورشید» (2:05)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ نشانه های خدا