آهنگ خانواده

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ خانواده»

ترانه کودکانه زیبای خانواده «مانند دست است، هر خانواده / هر کس یک انگشت در خانواده / بابا در این دست، انگشت شست است / او که نخستین، انگشت دست است / انگشت دیگر، یعنی نشانه / او مادر ماست، خانم خانه» (2:57)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ خانواده