آهنگ سبز سبز سبز

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ سبز سبز سبز»

سرود قشنگ و دوست داشتنی با نام سبز سبز سبز «سنگ و سنگ و سنگ، کوهسار ها / شر و شر و شر، آبشارها / صاف و صاف و صاف، جویبار ها / سبز و سبز و سبز، کشتزار ها» (2:17)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ سبز سبز سبز