آهنگ امید بچه ها

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ امید بچه ها»

سرود کودکانه زیبا و قشنگ امید بچه ها «خدا خدای مهربان، خدای خوب و آشنا / خدای چشمه و چمن، خدای سبزه زار ها / کسی که بال می دهد، به این پرنده ها تویی / کسی که باز می کند، زبان جوجه را توئی» (2:46)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ امید بچه ها