فعالیت‌هایی برای آموزش استفاده از تقویم به بچه‌های مهد کودک

یک فعالیت روزانه را با ایجاد محیطی دل‌نشین و آموزش محور در چرخه‌ی زمانی کودکان پیش دبستانی بگنجانید. این فعالیت‌ها به خلق جامعه‌ای یادگیرنده، اجرای ساده‌تر کارهای روزانه و افزایش یادگیری، کمک می‌کند. در این نوع فعالیت، دانش‌آموزان نه تنها در مورد ارزش تقویم می‌آموزند، بلکه توانایی‌های اجتماعی مهمی نیز در آن‌ها رشد می‌کند.
.

محیطی مناسب ایجاد کنید

نیازهای اولیه برای فعالیت مثبت و کاربردی را با تخصیص مکان خاصی از کلاس درس به آن ایجاد کنید. مکان باید برای دانش‌آموزان راحت و آرام باشد. برای فعالیت تقویم، همه دانش‌آموزان باید به تقویم دسترسی داشته باشند. در این نوع فعالیت دست‌ها مهم هستند و تقویم‌ها نیز باید قابلیت تغییر روزها و هفته‌ها را داشته باشند.

.

گروه ایجاد کنید

فعالیت را با احوال‌پرسی شاد آغاز کنید تا دانش‌آموزان بتوانند توانایی‌های اجتماعی خود را نشان دهند. برای نمونه، دانش‌آموزان می‌توانند با نفر کنار خود دست دهند و این فرصت خوبی برای تمرین عبارت‌هایی مانند «صبح به خیر!» و برقراری تماس چشمی است. با استفاده از نام دانش‌آموزان در احوال‌پرسی به آن‌ها کمک کنید محیطی با احترام متقابل را درک کنند. برای یادگیری بهتر، بچه‌های مهد کودک باید از جانب هم‌کلاسی‌های خود احترام و مورد قبول بودن را حس کنند. فعالیت‌های شاد موقعیت را برای آموزش جدی‌تر فراهم می‌کند.

.

روزمرگی ایجاد کنید

ایجاد روزمرگی به دانش‌آموزان کمک می‌کند طی فعالیت‌های آموزشی، اعتماد به نفس بیشتری داشته باشند. هر روز دانش آموز جدیدی را به‌عنوان دستیار خود انتخاب کنید. درحالی‌که کلاس شعر تقویم را می‌خواند، دستیار روزهای هفته که ذکر می‌شوند را روی تقویم نشان می‌دهد. هم‌چنین دستیار روی تقویم روز برگزاری کلاس را نشان می‌دهد و زمانی که دانش‌آموزان با روزمرگی فعالیت‌ها آشنا شوند، تمایل بیشتری در مشارکت در آن خواهند داشت.

.

به‌تدریج یادگیری را افزایش دهید

با اضافه کردن تدریجی مفاهیم جدید به فعالیت تقویم به دانش‌آموزان مطالب بیشتری آموزش دهید. تقویم می‌تواند رابطه‌ی نزدیکی با ریاضی داشته باشد. برای نمونه، دانش‌آموزان می‌توانند مشخص کنند که امروز زوج است یا فرد. هم‌چنین می‌توان با اضافه کردن پول ، تفاوت واحد‌های پولی و ترتیب اسکناس‌ها را به آن‌ها آموزش داد. با جدول‌بندی مفاهیم قبلی و جدید را برای دانش‌آموزان مرور کنید.

.
منابع :
.https://www.irangan.com

فعالیت‌هایی برای آموزش استفاده از تقویم به بچه‌های مهد کودک