فعالیت‌هایی برای آموزش اعداد ترتیبی به دانش‌آموزان مهد کودک

◉ به اعدادی که به ترتیب پشت سر هم فهرست می‌شوند نظیر اول، دوم، سوم و چهارم اعداد ترتیبی گفته می‌شود. به عبارت دیگر، اعداد ترتیبی کلماتی هستند که مشخص می‌کنند در یک ترتیب، هر عدد کجا قرار می‌گیرد. کودکان در مهد کودک‌ مقدار زیادی از وقت کلاس ریاضی‌شان را صرف پرداختن به اعداد ترتیبی می‌کنند؛ زیرا این اعداد بخشی از یک شالوده‌ی مستحکم در بسیاری از مفاهیم دیگر هستند؛  مانند شمارش و ترتیب‌گذاری که هم‌زمان با بزرگ‌تر شدن، بچه‌ها به آن نیاز خواهند داشت.
◉ در مهد کودک‌ با استفاده از داستان‌هایی مانند “یک، دو، سه، به سوی باغ وحش”  اعداد ترتیبی را به بچه‌ها آموزش دهید. داستان‌هایی از این دست درباره‌ی حیواناتی است که سوار قطار هستند و به باغ وحش می‌روند. این حیوانات شامل یک فیل، دو کرگدن، سه زرافه و دیگر حیوانات هستند. در محیط مهد کودک‌ هم‌چنان که این داستان را برای دانش‌آموزان‌تان می‌خوانید در مورد این‌که کدام حیوانات اول، دوم و سوم هستند صحبت کنید.
◉ وقتی‌که در مهد کودک‌ در حال خواندن داستان هستید، حیوانات پلاستیکی که در اختیار دارید را پشت سر هم بچینید و از بچه‌ها بپرسید کدام حیوان اول، دوم و سوم است. سپس برای این‌که بررسی کنید که آیا بچه‌ها این مفهوم را درک کرده‌اند، می‌توانید به آن‌ها یک نقاشی یا تصویر از قطار بدهید و از بچه‌ها بخواهید که عکس هر حیوان را در واگن صحیح بچسبانند. برای مثال شیرها را در واگن پنجم و ببرها را در واگن دوم بچسبانند.
◉ بعد از این‌که اعداد ترتیبی را آموزش دادید از طریق اجرای یک بازی حافظه، بچه‌ها را در مهد کودک‌ به تمرین کردن وادارید. پیش از اجرای بازی در مهد کودک‌ می‌بایست کارت‌های بازی را تهیه کنید. برای این‌کار، ده مقوا به رنگ مشکی و پنج کاغذ رنگی در رنگ‌های مختلف تهیه کنید. از هر کاغذ رنگی دو مستطیل کوچک بیرون بیاورید. هر یک از مستطیل‌ها را روی یک مقوا بچسبانید. سپس از ده نفر از دانش‌آموزان بخواهید که در یک ردیف در جلوی کلاس بایستند و به هر یک از آن‌ها یک کارت بدهید که در دست بگیرند. اکنون سایر دانش‌آموزان می‌بایست به نوبت سعی کنند کارت‌هایی که دارای مستطیل‌های هم رنگ هستند را پیدا کنند؛ دقیقا شبیه یک بازی معمولی حافظه. با این تفاوت که هنگامی که دانش‌آموزان در حال حدس زدن هستند که کدام کارت‌ها با یکدیگر مطابقت دارند، به‌جای این‌که از اسامی دانش‌آموزان استفاده کنند از اعداد ترتیبی استفاده نمایند نظیر «کارت اول و کارت ششم».
◉ اعداد ترتیبی را پشت لباس دانش‌آموزان بچسبانید. سپس دانش‌آموزان را بدون رعایت ترتیب در یک صف قرار دهید. اکنون به آن‌ها اجازه دهید به یکدیگر کمک کنند که به ترتیب صحیح در صف بایستند. برای مثال، یک دانش آموز می‌تواند به نفر بعدی بگوید «تو باید در مکان سوم صف بایستی».
◉ برای تمرین کردن اعداد ترتیبی در مهد کودک‌ و برای این که متوجه شوید آیا تک تک دانش‌آموزان مفهوم اعداد ترتیبی را درک می کنند یا نه، یک فعالیت رنگ‌آمیزی انجام دهید. به هریک از دانش‌آموزان یک برگه محتوی رنگین کمان سیاه و سفید بدهید. سپس از آن‌ها بخواهید هم‌زمان که می‌گویید کدام نوار رنگین کمان را رنگ کنند، به شما گوش دهند و دستورالعمل را اجرا کنند. برای این‌که این فعالیت را در مهد کودک‌ چالشی‌تر برگزار کنید، نوارهای رنگین کمان را با به‌کار بردن اعداد ترتیبی مشخص کنید؛ نظیر «نوار دوم را قرمز کنید. خط سوم را نارنجی کنید».

.
منابع :
.https://www.irangan.com

فعالیت‌هایی برای آموزش اعداد ترتیبی به دانش‌آموزان مهد کودک