عوامل موثر دربهداشت روانی دانش آموزان

بهداشت روانی همان سلامت فکر و قدرت سازگاری فرد با محیط و اطرافیان است. همچنان که از جسم خود مراقبت می کنیم روح خود را نیز باید مقاومت تر کنیم تا زندگی بهتری داشته باشیم. در زندگی «چگونه بودن» خیلی مهم تر از «بودن یا نبودن» است. ایجاد فرصت برای شکوفایی استعدادها، توانایی ها و کنار آمدن با خود و دیگران یکی از اهداف مهم و اساسی بهداشت روانی است. جوامع مختلف سعی می کنند تا سیاست های مربوط به بهداشت روانی و سازماندهی کنند. اصل کلی در این تلاش، سالم سازی محیط فردی و اجتماعی است که افراد جامعه را در بر می گیرد. این نگرش حکم می کند که خانواده ها بیش از پیش با بهداشت روانی خانواده و چگونگی پیشگیری و درمان بیماری های روحی آشنا شوند.

تعریف بهداشت روانی : سازمان جهانی بهداشت می گوید بهداشت روانی عبارتست از «توانایی کامل برای ایفای نقش های اجتماعی، روانی و جسمی» . این سازمان معتقد است که بهداشت روانی فقط عدم وجود بیماری و یا عقب ماندگی نیست، بنابراین کسی که احساس ناراحتی نکند از نظر روانی سالم محسوب می شود.

.

اهداف بهداشت روانی در خانواده :

– تأمین سلامت جسمانی، روانی، عاطفی، اجتماعی و اخلاقی اعضای خانواده – تلاش برای شناخت رفتار خود و افراد خانواده . – برقراری روابط حسنه بین اعضای خانواده . – ایجاد ارتباط صمیمانه و حفظ اسرار خانواده، به طوری که اعضای خانواده در داخل خانه به یکدیگر تذکر بدهند ولی در بیرون مدافع هم باشند. – تقویت اعتماد و عزت نفس اعضای خانواده و احترام به شخصیت دیگران – به وجود آوردن احساس رضایت از زندگی – آموزش خانواده ها برای کمک به پیشبرد اهداف صحیح اجتماعی

.

ویژگی های فردی که بهداشت روانی دارد:

نسبت به خود، خانواده و جامعه بی تفاوت نیست. – با دیگران سازگاری دارد – شاد و مثبت اندیش است. – به خود و دیگران احترام می گذارد. – به نقاط ضعف و قدرت خود آگاهی دارد. – انعطاف پذیر است. – شناخت او از واقعیت نسبتاً دقیق است و برای رسیدن به هدفهای خود براساس عقل و احساس عمل می کند. – نسبت به خود نگرش مثبت دارد و ناکامی ها را تحمل می کند. – توانایی حل مشکلات خود را د ارد. – از اوقات فراغت خود به نحو مطلوب استفاده می کند. – در مواجهه با مشکلات اجتماعی، کنترل و تعادل خود را از دست نمی دهد. – استعدادهایش به طور هماهنگ و به خوبی رشد می کند. – نه بنده کسی است، نه کسی را بنده خود می کند، می داند که خدا او را آفریده و برای خود ارزش قائل است. – دنیا را گذرگاهی برای رسیدن به آخرت می داند. – رابطه اش با دیگران سازنده و مثبت است. – نیازهایش را از طریقی برآورده می کند که با ارزش های اجتماعی منافات نداشته باشد. – صابر، صادق ، درستکار بخشنده، استغفار کننده و فرزند خویشتن خویش است. – در نظر دیگران فرد موجهی محسوب می شود، زیرا در همه کارها متعادل است

.

راههای تقویت بهداشت روانی فرزندان:

– اگر با ناراحتی های روانی کودکان ، نوجوانان و جوانان روبرو شدیم با حوصله و متانت آن ها را رفع کنیم و از تصمیم های عجولانه بپرهیزیم.– در ناراحتی های شدید، درد دل و گریه کردن باعث تخلیه روانی و آرامش می شود، در این شرایط از یک دوست صمیمی می توانیم کمک بگیریم. – مشارکت جو باشیم تا دوستان جدید بیابیم. – از مشاهده فعالیت های جدید فرزندانمان لذت ببریم. – با پرورش ابعاد روحی، معنوی و مذهبی شخصیت خود و فرزندانمان به سلامت روانی بالاتری دست یابیم. – با احترام به دیگران به بهداشت روانی خود و دیگران کمک کنیم. – زمینه های اعتماد را فراهم کنیم. – به احساسات فرزندانمان توجه کنیم و ویژگی های آنها را بشناسیم. – محیط زندگی را در حد توان جذاب و پرنشاط کنیم. – فرصت های مناسب برای بروز احساسات و شخصیت فرزندانمان ایجاد کنیم. – به دست آوردن بهداشت روانی منوط به روبرو شدن با واقعیت، سازگار شدن با تغییرات، ظرفیت داشتن برای مقابله با اضطراب ها، کم توقع بودن، احترام قائل شدن به دیگران و … ا ست، بکوشیم این شرایط در خانواده فراهم شود. – رفتار والدین در خانواده بگونه ای باشد تا فرزندان خود را در زندگی شاد، خوشحال و فارغ از گرفتاری های احساس کنند.

.
منابع :
.https://nabu.ir

عوامل موثر دربهداشت روانی دانش آموزان