معمای مسابقه دو!

فرض کنید در یک مسابقه دو شرکت کرده اید. با فرض حالت های زیر، به سوالات پاسخ دهید:
۱- از نفر دوم سبقت می گیرید…حالا نفر چندم هستید؟
۲- اگر از نفر آخر سبقت بگیرید نفر چندم هستید؟

.
منابع :
.https://www.niksalehi.com

1. نفر دوم!  اگر فکر می کنید نفر اول هستید، در اشتباهید!! توجه کنید، شما از نفر دوم سبقت گرفته اید و الان جای او را گرفته اید!
2. واقعا فکر می کنید می توانید از نفر آخر سبقت بگیرید!!! پس قبل از آن کجا بودید!!
معمای مسابقه دو!