معمای برنده طلایی

فرض کنید شما برنده مسابقه ای شده اید که جایزه ای بسیار نفیس (سکه های طلا) برای شما در نظر گرفته اند، البته شما دو گزینه دارید و باید یکی را انتخاب نمایید:
1) یک کیلو نیم سکه بهار آزادی
2) نیم کیلو سکه تمام بهار آزادی
اگر شما بودید کدامیک را انتخاب می کردید؟

.
منابع :
.https://www.niksalehi.com

یک کیلو طلا را به هر شکلی به شما بدهند از نیم کیلو طلا ارزش بیشتری دارد!!

معمای برنده طلایی