ناپدید شدن پوست تخم مرغ

◉ یک تخم مرغ را داخل لیوان قرار داده و لیوان را با سرکه پر کنید.

◉ روز بعد تخم مرغ را به آرامی با کج کردن لیوان بیرون بیاورید.

◉ در این آزمایش علمی خیره کننده، کودک شما خواهد دید که پوسته تخم مرغ با سرکه واکنش داده و در آن تجزیه شده است و چیزی باقیمانده است تخم مرغ برهنه و بدون پوسته است.

.
منابع :
.https://kidmam.ir

ناپدید شدن پوست تخم مرغ