ایجاد حباب های در سیب

◉ برای این آزمایش علمی به یک عدد سیب، هر نوع آب میوه و یا حتی خود آب، کمی شیر و یک عدد نی نیاز خواهیم داشت.

◉ ابتدا قسمت بالای سیب را بریده و هسته ها را خالی کنید. سپس یک یا دو قاشق غذاخوری آب یا آب میوه را داخل آن بریزید.

◉ از کودک خود بخواهید با نی داخل سیب را فوت کند. با اینکار تعدادی حباب ایجاد می شود.

◉ حال از کودک خود بخواهید یک یا دو قاشق غذاخوری شیر داخل سیب اضافه کند و از او بخواهید مجددا با فوت کردن حباب درست کند.

◉ اینبار کودک شما از تعداد حباب ایجاد شده در مقایسه با دفعه قبل شگفت زده خواهد شد.

.
منابع :
.https://kidmam.ir

ایجاد حباب های در سیب