آهنگ خواب

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ خواب»

ترانه کودکانه «یک شب در خواب دیدم / سوار اسب شدم رفتم تا رسیدم لب دریا / در قایق نشستم در موج پارو زدم / رسیدم به جزیره ای / سرزمینی دیدم پر از عروسک ها / با چین های قرمز طلایی / به به چه رویایی چقدر تماشایی / خوابی ندیدم به این زیبایی» (1:47)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ خواب