آهنگ ترنم قشنگه

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ ترنم قشنگه»

ترانه کودکانه «ترنم قشنگه تووش پر از پلنگه / ترنم تند میره تند میره / ترنم کوچولوست / تووش پر از آلبالوست» (2:23)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ ترنم قشنگه
UP