آهنگ دویدم و دویدم

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ دویدم و دویدم»

ترانه زیبای کودکانه «دویدم و دویدم / سر کوهی رسیدم / دو تا خاتون را دیدم / یکیش بمن آب داد یکیش به من نون داد» (1:42)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ دویدم و دویدم