آهنگ مثل غنچه بود آن روز

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ مثل غنچه بود آن روز»

سرود کودکانه تقدیم به نوگل‌های ایران زمین «مثل غنچه بود آن روز / غنچه ای که روییده / در هوای بهمن ماه / بر درخت خشکیده» (3:11)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ مثل غنچه بود آن روز