آهنگ تابلوهای راهنمایی

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ تابلوهای راهنمایی»

ترانه کودکانه با اجرای «عموپورنگ و امیر محمد»؛ «این تابلوها تابلوی نقاشی نیست / ولی ببین سرخ و سفید و آبیست / راهنمای مسیره یا ببین تابلوی انتظامی / دستوری اخباری یا اخطاریست» (1:59)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ تابلوهای راهنمایی