آهنگ همیار، پلیس کوچکه

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ همیار، پلیس کوچکه»

ترانه کودکانه با اجرای «عموپورنگ و امیر محمد»؛ «همیار همیار، هم یه پلیس کوچکه / با یه وظیفه بزرگ یه نوجوان یا کودکه» (2:37)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ همیار، پلیس کوچکه