آهنگ عینک مادر بزرگ

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ عینک مادر بزرگ»

ترانه کودکانه «عینک مادر بزرگ / چند روزیه شکسته / انگار یه عالمه غم / توی دلش نشسته» (2:09)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ عینک مادر بزرگ
UP