آهنگ فرزندان ایران

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ فرزندان ایران»

سرود زیبای کودکانه «ما گلهای خندانیم / فرزندان ایرانیم / میهن پاک خود را / مانند جان می دانیم / ما باید دانا باشیم / هوشیار و بینا باشیم» (2:56)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ فرزندان ایران