آهنگ حسنی نگو بلا بگو

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ حسنی نگو بلا بگو»

ترانه کودکانه «توی ده شلمرود / حسنی تک و تنها بود / حسنی نگو بلا بگو / تنبل تنبلا بگو / موی بلند روی سیاه / ناخن دراز واه واه واه» (4:47)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ حسنی نگو بلا بگو