آهنگ کتاب

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ کتاب»

سرود کودکانه «من یک کتاب دارم / پر از گل و ستاره / یه خونه عروسک / هزار تا قصه داره» (3:08)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ کتاب
UP