آهنگ زمستون

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ زمستون»

سرود زیبای کودکانه «بازم زمستون اومده خونمون / تو فصل تازه داریم یک مهمون /هر فصلی از سال یک شکل و رنگه / کار خداست هر کدوم یک جور قشنگه» (1:50)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ زمستون