آهنگ زیبایی‌ ای ایران

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ زیبایی‌ ای ایران»

سرود کودکانه «زیبا، زیبا، زیبایی، ای ایران / میهن خوب مایی، ای ایران / هم کوه و جنگل داری، هم دریا /هم باغ و بستان داری, هم صحرا» (2:48)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ زیبایی‌ ای ایران