آهنگ مدرسه‌ها باز شده

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ مدرسه‌ها باز شده»

سرود مدرسه ها باز شده «مدرسه ها وا شده، همهمه برپا شده / با حضور بچه ها مدرسه زیبا شده / چه شادی و چه شوری، چه جشنی و سروری / چه ماه قرص مهری، چه پرتوی چه نوری / مدرسه ها وا شده، همهمه برپا شده / با حضور بچه ها مدرسه زیبا شده / کتاب و کیف و دفتر، دست دختر و پسر / همه سوی مدرسه، هم قدم و همسفر / مدرسه سنگر ماست، تفنگ ما قلمهاست / با جهل می ستیزیم، اسلام یاور ماست» (2:31)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ مدرسه‌ها باز شده