آهنگ همصدا با مدرسه

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ همصدا با مدرسه»

سرود همصدا با مدرسه «همچون پرستوهای شاد پر می کشیم تا مدرسه / آواز رویش سر دهیم ما همصدا با مدرسه / باز فصل سبز یاری می رسد / فصل آواز قناری می رسد / فصل رویش فصل گلهای امید / فصل اوج نسترن های سپید» (3:44)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ همصدا با مدرسه