پوره مرغ و هویج (طرز تهیه)

 پوره مرغ و هویج

تغذیه مناسب کودک در سنین رشد اهمیت زیادی دارد، از طرف دیگر ما عاشق غذاهایی هستیم که هیچ دردسری ندارند. هویج و مرغتان را درون آرام پز بگذارید پس از پختن آن را با برنج یا کینوا مخلوط کنید و به شکل پوره در آورید و به کودک نوپای خود دهید.

.
منابع :
.https://kalleh.com

پوره مرغ و هویج (طرز تهیه)