روش های شعر خوانی برای کودکان

سروده های کودک را می توان با روش های گوناگون عرضه کرد . گاه با آمیزه ای از روش ها می توان شعر را ارائه داد . برخی از روش های شعر خوانی برای کودکان عبارتند از :

1. روخوانی شعر : در این روش شعر از روی کتاب خوانده می شود . بازتاب این نوع خواندن علاقه مندی کودک به کتاب ، جزالتذاذ و بهره گیری از شعر را به همراه خواهد داشت .

2. شعر خوانی : در این روش با بهره گیری از حافظه شعر خوانده می شود . در این روش ارتباط با کودک بی واسطه است و در نتیجه بیشتر ، بهتر و تا حدی صمیمی تر عرضه می شود

3. روش استفاده از نوار : در این روش می توان از امکانات موسیقی متن نیز بهره جست ، یعنی نوار کاست با موسیقی همراه شود . در این روش خود شعر ساده خوانده می شود .

4. روش خواندن جمعی : شعر را یک گروه مثلاً گروهی از دانش آموزان ، یا معلم همراه با گروهی از دانش آموزان یا به همراه تمام دانش آموزان می خوانند .

5. خواندن شعر همراه با دکلمه معلم : دانش آموز ، پدر و مادر و …. می توانند با بهره گیری از حرکاتی که تأثیر شعر را بیشتر می کند ، سروده را عرضه نمایند .

6. اجرای شعر به شیوه ی نمایش : این شیوه به ویژه برای قصه مناسبتر است .

7. خواندن شعر به شیوه ی سرود وترانه : شعر با صدای خوش بدون موسیقی یا همراه با موسیقی خوانده می شود .

۸. خواندن شعر برای کودک ، اگر با شور و سرزندگی همراه باشد و با تکرار مناسب و متنوع توأم شود کودک را بلافاصله به همراهی و همخوانی برمی انگیزد و با زمزمه ی شعر زمینه ی حفظ بلافاصله آن را باعث می شود .

۹. متناسب با شعر می توان کودک را دعوت به همراهی کرد مثلاً دست زدن ( در صورتی که نوع شعر با چنین فضایی هم خوان باشد ) ، هرچه کودک در جریان شعر خوانی حضور بیشتر داشته باشد ، سریعتر و عمیق تر شعر را درک و دریافت و حفظ خواهد کرد .

.
منابع :
.http://www.sanandajedu1.blogfa.com

روش های شعر خوانی برای کودکان
error: Alert: Content selection is disabled!!