امروزه ادبیات کودک و جایگاه آن در مجموعه ی موضوعات ادبی  توجه بسیار ی از ادیبان و ادب پروران  را به خود جلب کرده است. در این میان گروهی نیز سعی داشتند که برای کودکان  شعر بسرایند.

در گذشته غالبا اشعار کودک جنبه های آموزشی و اخلاقی داشت؛ با جا افتادن مقوله ی ادبیات کودکان رویکردهای تازه ای نسبت به مبحث شعر کودک مطرح گردید که همچنان  در نقد کتاب های منظوم کودکان به عنوان معیارهای مناسب مورد استفاده قرار می گیرد.

با تعریف روشنی از شعر کودک ،می توان ساده تر  حوزه ی بررسی را تعیین کرد. ادبیات کودکان ادبیاتى است که برای کودک لذت  ایجاد کند ، یعنى کودک بتواند با اثر ادبی  رابطه برقرار کند  و اثر را  دوست داشته باشد و آن را بفهمد . بنابراین تمام آثار ادبی که در قالب و فرم ادبیات کودک ارائه شده ، اما مخاطبین آن کودکان نیستند ،از این دایره تقریبا خارج می شوند .

باید توجه داشت که  جنس کودک،سن ، دایره  ی واژگان،  تخیل، فرم و قالب در  تکوین اثر ادبی  کودک بسیار مهم است .در این میان عده ای از ارزش گذاران ادبی، به محتوا و عده ای نیز به رعایت فرم ،در این نوع، توجه کرده اند .

شعر کودک از جمله مواردی است که نظر بسیاری از خلاقان ادبی را به خود جلب کرده است و می توان به صراحت گفت که این نوع ادبی ،جایگاه ویژه ای را در ادبیات به خود اختصاص داده است و مخاطبین آن تمام  کودکانی هستند که روزی بزرگ خواهند شد. در تحقیق میدانی که در زمینه‌ی جذّابیّت ژانرهای داستانی برای کودکان گروه سنّی «الف» انجام شده‌است، از میان 100 کودک 3 تا 6 ساله 73 کودک به‌متون منظوم و موزون کوتاه – در قیاس با متون منثور – علاقه‌مند بودند.

برای یک خالق اثر مهم و ضروری است که به اهداف مطرح شده در زمینه ی اثر تسلط داشته باشد، تا به سوی موفقیت پیش برود.

.

سرودن شعر کودک می تواند اهداف مختلفی داشته باشد از جمله:

• ایجاد لذت برای کودک .با توجه به اهمیت این موضوع  ، ضروری است از دریچه ی ذهن کودک به بحث لذت نگریست و به نیاز های او به طور مستقل توجه کرد

• خلق شعر کودک ،برای کودک.محور عملکرد شاعر در حوزه ی کودک است ،اگر مخاطب کودک در نظر گرفته نشود  ،بحث در زمینه ی شعر کودک نیز منتفی خواهد بود.

• آشنایی کودک با ادبیات نرم و به نوعی زبان آموزی غیر مستقیم.در سرودن شعر کودک تو جه به ادبیات نرم بسیار مهم است چون با خواندن شعر ،واژه ها ،عینا در ذهن کودک  جایگزین و یا اصلاح می شوند و دایره ی کا رآیی واژه  های او وسیع تر می شود.

• القا ء برخی مفاهیم تربیتی به کودک از طریق شعر . شعر به دلیل آهنگین بودن غالبا  توجه کودکان را به خود جلب کرده است و  گاهی  کودکان  سعی در به خاطر سپردن شعر دارند. می توان با استفاده از این ابزار بسیاری از مفاهیم تربیتی را به کودک القاء کرد.

• مهم این است که شعر مناسب  کودک و نوجوان  باید بتواند به کمک واژه ها و ترکیبات نشاط ،حرکت و جنبش در کودک ایجاد کند. کودک در چنین فضایی رشد می کند و از خواندن شعر لذت می برد.

• از سویی دیگر اشعاری که در آن از عناصر طبیعت مانند باران و گل و آسمان و… استفاده شده است بیش تر نظر کودکان را به خود جلب می کند ؛ علت اساسی این توجه  ماهیت کودکی است چراکه اولین چیزی که در عالم هستی  کودک رامجذوب خود می کند درک محسوسات و ملموسات است.