حل مشکل کند نویسی کودک

برخی از روش‌های درمان کند نویسی:

◉ هرگونه ترس و اضطراب را از دانش‌آموز خود دور کنیم.

◉ از مداد خیلی بلند و خیلی کوتاه به هیچ وجه استفاده نگردد.

◉ از میز تحریرِ مناسب استفاده شود.

◉ از کاغذ و برگ‌های سفید و مرغوب استفاده شود.

◉ به‌منظور تقویت عمل انبساط و انقباض ماهیچه‌های انگشتان، دانه‌های کوچک (مثلاً دانه‌های تسبیح) را روی زمین ریخته و از او بخواهیم آن‌ها را با سر انگشت‌های شصت و اشاره و میانه، جمع کند.

◉ هوا نویسی (نوشتن با قلم روی هوا و فضای اطراف): این روش در تند نویسی، کمک قابل توجّهی به دانش‌آموزان می‌کند؛ چرا که این عمل در تسریع حرکات عضلات دست، بازو و ساعد و هماهنگی مغز با چشم و دست، تأثیر بسیاری دارد.

◉ سینه‌خیز رفتن: روزی چند دقیقه (کم‌تر از ده دقیقه) دانش‌آموز سینه‌خیز برود. این عمل در هماهنگی اعضای بدن بسیار مؤثّر است..

◉ هر روز قبل از نوشتن تکالیف، چند دقیقه انگشتان را باز و بسته کند.

.

علل وجود اختلال کندنویسی در کودکان:

◉ ناهماهنگ بودن چشم و دست

◉ فشار زیاد قلم بر روی کاغذ

◉ عدم صحیح در دست گرفتن قلم

◉ ضعف عضلات انگشتان و دست ها

◉ ملال آور بودن نوشتن به دلیل ضعف یا نبود انگیزه و….

◉ کند نویسی همچنین موجب ضعف دانش آموز در درس املا می شود.

◉ این مشکل او را در انجام تکالیف نیز ناتوان کرده و از جهتی اگر در سنین پایین درمان نگردد، در سنین بزرگسالی باعث به وجود آمدن مشکلات ثانویه می گردد.

◉ برخی والدین با پرخاش و اعتراض به دانش آموز موجب تشدید این مشکل شده اند.

.
منابع :
.https://nabu.ir

حل مشکل کند نویسی کودک