ابرهای رنگارنگ

◉ مواد لازم: یک گلدان شیشه‌ای، کف ریش تراش، رنگ غذا و آب

◉ گلدان را تا نیمه از آب پر کنید. کف ریش تراش را روی آن بریزید و چند قطره رنگ به آن اضافه کنید. سپس منتظر بمانید و ببینید.

◉ رنگ‌ها در نهایت از کف عبور می‌کنند و از آب مانند رنگین کمان پایین می‌روند.

.
منابع :
.https://niniban.com

ابرهای رنگارنگ