خمیر مایع

◉ مواد لازم: یک کاسه بزرگ، آرد ذرت، آب و رنگ غذا

◉ مقدار از آرد ذرت را در کاسه بریزد و به آرامی آب (و چند قطره رنگ) را به آن اضافه کنید و با دستهایتان ورز دهید تا زمانی که قادر باشید مخلوط را مانند یک توپ در آورید. اما به محض این که ورز دادن را متوقف کنید، دوباره به حالت مایع باز می‌گردد.

.
منابع :
.https://niniban.com

خمیر مایع