غرق شدن یا شناور بودن اجسام

◉ ابتدا اطمینان حاصل کنید که کودک شما معنی کلمات ته نشین یا غرق شدن و شناور را میداند.

◉ “ته نشین” و “شناور” را روی یک کاغذ بنویسید و دو ستون بسازید.

◉ از کودک خود بخواهید اشیا مختلفی را از جمله سنجاق سر، بندهای لاستیکی، کاغذ، خودکار، قاشق و … را  جمع آوری کند.

◉ یک قابلمه را با آب پر کنید و از کودک بخواهید که اشیا را یکی یکی در آب قرار دهد و مشاهده کند که کدام یک شناور باقی میماند و کدام یک غرق میشود و آنها را روی کاغذ بنویسید.

◉ نکته این آزمایش علمی برای کودک شما: اجسام سنگین در آب غرق می شوند و اجسام سبک تر شناور میمانند.

.
منابع :
.https://kidmam.ir

غرق شدن یا شناور بودن اجسام