جوانه زدن لوبیا ، آزمایش های علمی هیجان انگیز

◉ چند دانه لوبیا به فرزندتان نشان دهید و به او اجازه دهید پوسته سخت آنها را بررسی و لمس کند.

◉ از کودک خود بخواهید چند دستمال کاغذی را مرطوب کند. حال دانه های لوبیا را روی یک مقوا  قرار داده و آنها را با دستمال کاغذی های مرطوب بپوشاند. مقوا را در تابش نور آفتاب نگه دارید.

◉ از کودک خود بخواهید روزانه لوبیا ها را بررسی کرده و  هر بار مقداری آب به دستمال کاغذی ها اضافه کند.

◉ در حدود پنج تا شش روز ، لوبیا جوانه می زند.

◉ این یک آزمایش علمی برای کودک آسان است و می تواند با استفاده از مواد ساده موجود در خانه شما انجام شود.

◉ نکته علمی : نور خورشید ، هوا و آب به رشد گیاهان کمک می کنند.

.
منابع :
.https://kidmam.ir

جوانه زدن لوبیا ، آزمایش های علمی هیجان انگیز