باورهای غلط والدین درباره تربیت فرزندان

رفتار ما با فرزندانمان، ریشه در تمام عواملِ تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و سبک های فرزندپروری و نوع تربیت کودکان رایج در یک خاندان و خانواده دارد. باورهای غلط والدین درباره تربیت فرزندان چون میراثی شوم از ما به نسل های بعدی خواهد رسید، مگر آن که معایب و آسیب های آن را بشناسیم و هر یک در خانواده ی خود برای برطرف نمودن آن و اصلاحش قدم هایی برداریم.

◉ بعضی از باورهای غلط در تربیت کودکان می تواند بسیار مخرب بوده و باعث بروز مشکلات در روابط والدین و کودکان شود که به آنها اشاره می کنیم.

◉ بعضی والدین فکر می کنند کودک رفتار نامناسب را فقط به این جهت انجام می دهد که آنها را اذیت کند و با این تفکر کودک مقصر شناخته می شود و باعث بروز یک خشم شدید از طرف پدر و مادر می شود.

◉ والدین فرزندانشان را بخشی از مالکیت خود می دانند که حق دارند و لازم است در آن دخل و تصرف کامل نمایند.

◉ والدین به علت سن و تجربه و قدرت بیشتر، به صورت یک تصمیم گیرنده و فرمانده ی یک طرفه باید عمل کنند، چون بیشتر می دانند و صلاح بچه را می خواهند.

◉ برخی از والدین توقع زیادی از کودکان خود دارند یعنی دوست دارند که کودکشان عالی و کامل باشند در این صورت است که با دیدن بعضی از رفتارهای کودک که حتی می تواند متناسب با سن کودک باشد برافروخته و عصبانی شوند.

◉ والدین، اغلب به توانمندی ها و به خصوص طبیعت کودکان خود اعتماد لازم را ندارند و در نتیجه بایست برای آینده ی آنها از همین حالا مراقب باشند تا طبیعت تخریبی و شر طلب و سرکش کودک، رام و تربیت شود که در آینده کودکان به همین خاطر سپاسگزار آنها خواهند بود.

◉ کودکان، آیینه و انعکاس خانواده ی خود هستند پس در نتیجه بایست حتما جوری باربیایند که باعث سربلندی و افتخار همه ی فامیل باشند.

◉ فرزندان باید تابع تمام سنت ها و روش های آبا و اجداد خود باشند و تحت هیچ شرایطی از آنها سرپیچی نکنند.

◉ والدین انتظار دارند فرزندانشان در قالب جنسیتی خود که زن یا مرد است، مطابق عرف و هنجارهای موجود، زنانه یا مردانه بار بیایند و عمل کنند. مثلاً اگر توپ فوتبال برای پسر بچه ای باشد عالی است و مطابق انتظار والدین است ولی اگر به جای آن، عروسک باشد باید پسر بچه را تحقیر، توبیخ و از این کار منصرف کرد و خجالت داد.

◉ از جمله باورهای غلط فرزند پروری انجام هر موضوع خارج از انتظار و رسم و سنت و جامعه و فرهنگ، بد است و برای والدین شرم آور و ترس انگیز است و سرشکستگی به همراه می آورد.

◉ رشته ی تحصیلی، ازدواج، تشکیل و خانواده و فرزند و حتی شغل فرزندان بایستی با رضایت و توافق و صلاحدید والدین باشد و احترام بدون قید و شرط به والدین و عقاید آنها، باعث خوشبختی و عاقبت بخیری فرزندان است.

◉ هر نوع مخالفتی با والدین، به معنای بی احترامی به آنهاست.

◉ فرزندان باید آرزوهای ناکام والدین را برآورده سازند.

◉  از جمله اشتباه والدین در تربیت فرزند این است که برخی والدین فکر می کنند خود کودک به تدریج و به مرور زمان و به طور خودکار (بدون آموزش و تمرین) مهارت های لازم را کسب می کند که باید توجه داشت که ممکن است بعضی از یادگیری ها بدون آموزش و از طریق مشاهده صورت گیرد ولی بیشتر مهارت ها نیاز به آموزش فعال،‌ تمرین و صرف وقت از سوی والدین دارد

.
منابع :
.https://zarafeyejadooyi.com

باورهای غلط والدین درباره تربیت فرزندان