آموزش اسراف نکردن به کودک

بچه ها اهمیت اسراف کردن را درک نمی کنند.برای آموزش اسراف نکردن به کودک خوب است آنها را وارد امور خیریه کنید تا با شرایط خاص و افرادی که غذای کافی یا لوازم زندگی راحتی ندارند، آشنا شوند. دادن غذا یا پتو به خانواده های بی خانمان ، این حس را به فرزندتان می دهد که در زندگی اش امکانات بسیار زیادی دارد. در برابر این گرایش که برایش سخنرانی کنید، به شدت مقاومت کنید. بگذارید شرایط، آنچه را که نیاز دارد به او بیاموزد. از کاردستی یا نقاشی کودکانه در مورد اسراف نکردن و معنای اسراف کاری برای آموزش به کودک استفاده کنید.

بسیاری از کودکان درکی از ارزش وسایل خود یا لوازم دیگران و معنای اسراف کاری ندارند. برای آنها فرقی نمی کند که باقی مانده غذای خود را دور بریزند. مواردی از این نوع باعث شده است که والدین به دنبال راهی برای آموزش اسراف نکردن به کودک باشند.

.

چند راهکار برای آموزش اسراف نکردن به کودک

◉ فرزندانتان را در طرح های بازیافت شرکت دهید. ایستگاهی برای بازیافت ایجاد کنید… به یک مرکز بازیافت بروید تا مراحل کار را ببینید و روش ها را بیاموزید. کتاب ها یا مقالاتی در مورد بازیافت بخوانید.

◉ در بشقاب های کوچکتر غذا بخورید و هر بار برای بچه ها غذای اندکی بکشید. به راحتی می توان دو یا چند بار غذا کشید. به این ترتیب، از مقدار زیادی غذای پس مانده که در بشقاب های بزرگ باقی می ماند، جلوگیری می کنید.

◉ اگر کودکی «چیزهای» بسیار زیادی داشته باشد، اسراف کار خواهد شد. هر چیزی را که می خواهد، برایش نخرید. قبل از خرید سعی کنید، تصمیم های مناسبی بگیرید. از فرزندتان بخواهید پول خرید چیزهایی را که می خواهد، بپردازد. پیشنهاد کنید بخشی از پول چیزی را که دوست دارد، خودش بپردازد و بگذارید خودش در خرید آن مشارکت کند. فرزندی که برای خرید وسایل، از پول خودش می پردازد، در مورد آنها اسراف نخواهد کرد.

◉ برای آموزش مدیریت دارایی و منابع مالی در مورد ارزش چیزهایی که می خرید، به فرزندتان آموزش بدهید. وقتی به خرید خواروبار می روید ، بگذارید فرزندتان صورت حساب خرید را ببیند.

◉ برخورد مثبتی داشته باشید. معنی این حرف، آن نیست که سخنرانی کنید بلکه در مورد ارزش چیزهای مختلف به او درس بدهید. هزینه ای را که برای چیزهای مختلف می پردازید ، با پول تو جیبی او مقایسه کنید به صورتی که ارزش قیاسی آنها را درک کند.

.

آموزش اسراف نکردن به کودک

◉ به کودکان خود مدیریت دارایی و منابع مالی را آموزش بدهید. به گونه ای که از همان کودکی برای هر چیزی که قرار است برایش خریده شود، بودجه ای را تعیین و به وی اعلام کنید تا بداند با این مقدار پول باید نیاز خود را برآورده کند.

◉ بسیاری از مفاهیم آموزشی را از طریق قصه های کودکانه می توانید، انتقال دهید. اسراف کاری یکی از موضوعاتی هست که باید از کودکی یاد گرفته شود. از قصه و نقاشی کودکانه در مورد اسراف نکردن استفاده کنید. 

◉ کودکان آنچه والدین‌شان با پول، غذا یا لوازم زندگی انجام می‌دهند، مشاهده می‌کنند. آنچه کودکان می‌بینند و می‌شنوند بر نگرش‌ها و ارزش‌هایی که در آنها شکل‌ می‌گیرد، تأثیر می‌گذارد. به همین دلیل والدین باید نگرش‌های خود در مورد اسراف کاری و روش‌های مدیریت منابع مالی را ارزیابی کنند.

به یاد داشته باشید آموزش اسراف نکردن به کودک پایه و اساس آموزش مدیریت دارایی و منابع مالی است. کودکانی که یاد می‌گیرند اسراف کاری نکنند، بعدا می آموزند که برای مخارج و هزینه‌هایشان برنامه‌ای داشته باشند و آن را اجرا کنند، این کودکان اعتماد به نفس بیشتری خواهند داشت. به‌علاوه آنها بیش از سایر کودکان به توانایی‌هایشان در تصمیم گیری اعتماد دارند و متکی به خود هستند. آنها زودتر می‌توانند با مفاهیم مهم اقتصادی مانند اعتبار، مالیات و بیمه آشنا شوند و شروع به سرمایه گذاری برای زندگی آیند‌ه‌شان کنند.

.
منابع :
.https://zarafeyejadooyi.com

آموزش اسراف نکردن به کودک