آهنگ چشمه و سنگ

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ چشمه و سنگ»

ترانه شنیدنی در مورد تلاش با نام چشمه و سنگ برای کوچولوهای گل «جدا شد یکی چشمه از کوهسار / به ره گشت ناگه به سنگی دچار / به نرمی چنین گفت با سنگ سخت / کرم کرده راهی ده ای نیکبخت» (2:56)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ چشمه و سنگ