آهنگ توانا بود هر که دانا بود

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ توانا بود هر که دانا بود»

آهنگ زیبا و یه یاد ماندنی «توانا بود هر که دانا بود»، «به نام خداوند خورشید و ماه / که دل را به نامش خرد داد راه / جز او را بدان کردگار سپهر / فروزنده ماه و ناهید و مهر» (2:20)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ توانا بود هر که دانا بود