آهنگ آشنای همیشه خوب

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ آشنای همیشه خوب»

ترانه کودکانه زیبا و شنیدنی با نام آشنای همیشه خوب «گاه در لحظه های تنهائی / در لحظه های هراس و بیم و امید / دوستان را نمی توانی یافت / آشنائی نمی توانی دید» (2:42)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ آشنای همیشه خوب