آهنگ روز برفی

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ روز برفی»

ترانه کودکانه زیبا و شنیدنی با نام «روز برفی» برای گل های عزیز «از آسمون برف میاد، هر جا سفیده امروز / روز به این خوشگلی، هیچ کس ندیده امروز / روی زمین برف ها، روی زمین سفیده امروز / روی درخت ها همه، سفیده امروز» (1:31)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ روز برفی
UP