آهنگ چرا چطور چگونه؟

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ چرا چطور چگونه؟»

آهنگ زیبای عمو فیتیله ها در مورد سوال پرسیدن «چرا شبا سیاهه تو آسمون یه ماهه / چرا ماهی تو آبه آفتاب چرا می تابه / اگه می خوای بدون جواب هر سوالی / پرسیدن همیشه یه راه حل عالی» (1:38)
.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ چرا چطور چگونه؟