آهنگ روز پدر

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ روز پدر»

دکلمه خوانی کودکانه در مورد «روز پدر»، «بوی خوب شب عید، در هوا پیچیده / سوی کوچه بابا، چندتا گلدان چیده / حلقه هائی از نور، دور هم می گردند / کوچه امشب دارد، چند تا گردنبند» (1:40)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ روز پدر