آهنگ می رسد از راه عید

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ می رسد از راه عید»

ترانه کودکانه در مورد عید «آسمان خوشحال و صاف/ شاخه ها سبز و سفید/ با پرستو های شاد / میرسد از راه عید/ خانه ها را آفتاب میزند رنگ نشاط/ فرش ها را مادرم/ می تکاند در حیاط» از مجموعه زیبای ترانه های دبستانی (2:16)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ می رسد از راه عید
UP