آهنگ خدای مهربان

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ خدای مهربان»

سرودی قشنگ با عنوان «خدای مهربان»، «با این دو دست کوچکم / دست می‌برم پیش خدا / با دل پاک و روشنم / دعا کنم دعا دعا / بار ای خدای مهربان / بشنو دعاهای مرا / دعا برای مادرم / دعا به شادی بابا» از مجموعه ترانه های دبستانی (2:12)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ خدای مهربان