آهنگ گربه ایم

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ گربه ایم»

ترانه گربه ایم و ناز می کنیم با صدای عموهای خوب فیتیله «گربه ایم و ناز می کنیم / پنجولا را باز می کینم / روی درخت و دیوار / در حال جنب و جوشیم / شکارچیای موشیم / گربه بازیگوشیم» (1:48)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ گربه ایم
UP