آهنگ آرزو

شعرها و ترانه‌های زیبای صوتی کودکانه

«آهنگ آرزو»

ترانه شاد و کودکانه «آرزو دارم همه درختها زیبا بشند / هی گل و درختها سبز و شکوفا می شند / آرزو دارم همه جا بازی باشه، صلح باشه، جنگ نباشه / توپ و تفنگ و بنگ و بنگ نباشه» توسط گروه فیتیله (1:03)

.

منبع: تبیان | https://www.tebyan.net

آهنگ آرزو
UP